Αγοράστε ενέσιμη θειική μορφίνη

Αγοράστε το Morphine Sulphate Injection online

] Όνομα Morphine

Αριθμός μέλους DB00295 (APRD00215, DB05354)

Τύπος μορίου μικρό

Εγκεκριμένο από ομάδες, ερευνητικό

180,00700,00